Transportation

 

2-43-12 Kotakecho, Nerima-ku, Tokyo,
176-0004, Japan

TEL 03-3972-1151
FAX 03-3972-1264

Tokyo Metro Yurakucho Line–Fukutoshin line
Kotake Mukaihara Sta Exit 2 5-minute walk
——————–
Seibu Ikebukuro Line
Ekoda Sta  North Exit 8 minutes walk
——————–
Kanto international Kogyo bus
Musashino hospital Sta 5-minute walk