Membros

member of a board of directors

No. Cargo Nome
1 Presidente Etsue Murakami
2 Diretor Kazuyo Igarashi
3 Diretor Norifumi Ogoshi
4 Diretor Tomosada Koizumi
5 Diretor Shoji Sato
6 Diretor Harumi Nakajima
7 Diretor Kazuhide Sainowaki
8 Diretor Ryozo Nakajima
No. Cargo Nome
1 Titular Fumio Hayashi
2 Titular Norihiko Yokoo
No. Cargo Nome
1 Conselheiro Hitoshi Asami
2 Conselheiro Fuyoshiya Uehara
3 Conselheiro Mihori Kadoi
4 Conselheiro Inako Kojima
5 Conselheiro Sakiko Sato
6 Conselheiro Haruko Sato
7 Conselheiro Syunsuke Sonobe
8 Conselheiro Noriyuki Takahashi
9 Conselheiro Hideyuki Tuchihara
10 Conselheiro Harumi Nakajima
11 Conselheiro Kunio Nakajima
12 Conselheiro Kinzou Hirotsu
13 Conselheiro Masahiro Maruyama
14 Conselheiro Megumi Monma
15 Conselheiro Hiromiti Yamaga
16 Conselheiro Atsuhiko Wada
No. Cargo Nome
1 Consultor Tadao Imamura